Index per productcategorie

Plaats je muisaanwijzer op een afbeelding en je krijgt de omschrijving van de productcategorie te zien. Klik op een categorie om al mijn artikelen over dat onderwerp te lezen:
Best Price

1 oktober 2013

Mappen verwijderen waar je als adminstrator geen toegang tot hebt

a.   Druk de Windows key + X and selecteer "Opdrachtprompt (Administrator)" (Command Prompt (Admin)).
b.  Type deze 3 opdrachten en druk op Enter na elke opdracht.

cd c:\Windows       (=ga naar de map waarin de map zich bevindt, in dit vb de CSC map in windows)
takeown /f csc /r /a /d y > NUL       (csc is de map waar we terug eigenaar van willen worden)
icacls csc /grant Administrators:(F) /t /l /q      (csc is de map waar we rechten op willen hebben)

Nu heeft de Administrator rechten om deze map te verwijderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten